Hírlevél: 2014 November - December

Az USDA engedélyezi a módosított burgonyát. Most már a sültkrumplikedvelőkön a sor!

Andrew Pollack
Hírek, 2014. 12. 10.

Az USA mezőgazdasági minisztériuma ma bejelentette, hogy jóváhagyták annak a genetikailag módosított burgonyának a kereskedelmi célú termesztését, amelyben csökkentették egy, a hasábburgonyában és a burgonyasziromban jelenlévő, lehetségesen ártalmas összetevő mennyiségét. A burgonya DNS-ét úgy változtatták meg, hogy sütéskor kevesebb képződjék egy feltételezhetően rákkeltő vegyületből, az akrilamidból. Az új burgonyafajta az ütődésnek is jobban ellenáll – ezt a tulajdonságot a burgonyatermesztők és -feldolgozók pénzügyi okokból régóta keresik, ugyanis a begyűjtés, a szállítás és a tárolás során megsérült burgonya veszíthet az értékéből és felhasználhatatlanná válhat.

Image Text

1. ábra: A J.R. Simplot által létrehozott, genetikailag módosított burgonya, mellette ütés miatt sérült hagyományos burgonya. (Simplot)

A biotechnológiai módszerekkel létrehozott krumplit a J.R. Simplot Company, az a boise-i (Idaho, USA) székhelyű magánvállalat fejlesztette ki, amely a múlt század hatvanas éveiben a McDonald’s legelső mélyhűtött hasábburgonya-szállítója volt, és amely ma is a cég egyik legnagyobb szállítója. A vállalat alapítója, a 2008-ban elhunyt Simplot úr milliárdos lett.

Ez a burgonyafajta egyike azoknak az „újhullámos”, genetikailag módosított fajtáknak, amelyekkel a fogyasztóknak is kedvére kívánnak tenni, nem csak a gazdálkodóknak, mint a széles körben termesztett GM növényekkel, például a herbicidtoleráns szójával és kukoricával. A burgonya ütésre nem foltosodó jellege hasonló annak a génmódosított, nem barnuló almának a tulajdonságához, amelyet az Okanagan Specialty Fruits cég fejlesztett ki, és amely jelenleg hatósági engedélyezésre vár.

Image Text

Ám az engedély kiadásával egyidőben egyes fogyasztók kétségbe vonják a genetikailag módosított növények biztonságosságát, és azt követelik, hogy a belőlük készült élelmiszerek legyenek megjelölve. A megjelölésre felhívó szavazások alkalmával Oregon és Colorado állam szavazói elutasították a címkézést azt követően, hogy az élelmiszergyártó és vetőmag-kereskedő cégek több millió dollárt költöttek a javasolt intézkedések megelőzésére irányuló kampányra.

A kérdés most az, hogy használni fogják-e az élelmiszergyártók és az étteremláncok az új burgonyát, amely a Russet Burbank, a Ranger Russet és az Atlantic fajtákban áll rendelkezésre. Legalább egy GM-ellenes csoport már megpróbált nyomást gyakorolni a McDonald’s vállalatra, hogy utasítsa el ezeket.

A genetikailag módosított burgonya egyszer már elbukott: a kilencvenes évek végén a Monsanto dobott piacra genetikailag módosított, a kolorádóbogárnak ellenálló burgonyát. A piac azonban összeomlott azután, hogy a nagy burgonyafelhasználók a fogyasztók ellenállásától tartva lebeszélték a gazdálkodókat az új fajta termesztéséről. Maga a Simplot, miután konzultált gyorséttermi láncokat üzemeltető ügyfeleivel, szintén arra utasította saját termesztőit, hogy hagyják abba a Monsantótól beszerzett burgonya termesztését.

Ezúttal azonban más lehet a történet vége, mivel ez a mostani burgonya legalábbis lehetséges egészségügyi előnyt ígér a fogyasztóknak. Másrészt, a Monsantótól eltérően, a Simplot a burgonyaüzletág régi, oszlopos tagja, és valószínűleg régóta dolgozik ügyfeleivel a termék elfogadtatásán.

A Simplot abban reménykedik, hogy a burgonyafajta kifejlesztésének módszere is segíteni fog a fogyasztói félelmek legyőzésében. A cég „Innate” (természetes) burgonyának nevezi a termékét, mert – más GM növényektől eltérően – nem tartalmaz más fajokból, például baktériumokból származó géneket. Ehelyett burgonyából származó DNS-darabokat tartalmaz, amelyek lecsendesítenek négy, bizonyos enzimek termelődéséért felelős gént a burgonya génjei közül. A cégnél fejlesztett további GM burgonyafajtákban vad burgonyából származó gének is lesznek [a burgonyavésznek (az írországi éhínség okozójának) ellenálló burgonyafajtának az engedélyezésére már be van nyújtva a kérelem]. Haven Baker, aki a burgonyafajták fejlesztéséért felelős a Simplotnál, így nyilatkozik erről: „Burgonyagéneket próbálunk visszajuttatni a burgonyába – úgy gondoljuk, hogy ez megnyugtatóbb a fogyasztók számára.”

Nem valószínű azonban, hogy ezzel sikerül megváltoztatni az ilyen növényeket ellenző csoportok véleményét, mert szerintük a növényi enzimek szintjének módosítása váratlan hatásokat okozhat. Doug Gurian-Sherman, az Élelmiszerbiztonsági Központ (Center for Food Safety, USA-beli érdekképviseleti csoport) növénypatológusa és vezető tudósa szerint a gének csendesítésére alkalmazott módszernek, az úgynevezett RNS-interferenciának a háttere még nincs megfelelően tisztázva. „Úgy gondoljuk, hogy itt egy nem megfelelően szabályozott technológia túlságosan korai engedélyezése történt” – mondta, hozzátéve azt is: lehet, hogy a Központ pert indít az új burgonyafajtára kiadott engedély visszavonásáért. Azt is elmondta, hogy az Innate burgonyából egy olyan anyag is hiányzik, amely feltehetőleg szerepet játszik a növény nitrogénfelhasználásában és kártevőktől való védelmében.

Image Text

2. ábra: A Simplot egyik tárolója genetikailag módosított Russet Burbank burgonyával, amely jól tűri az ütődést, és emellett sütéskor kevesebb képződik benne egy egészségre lehetségesen ártalmas összetevőből. (J.R. Simplot Company)

A mezőgazdasági minisztérium felmérésében megállapította, hogy a burgonyában a különféle tápanyagok szintje a normális határok között van, kivéve a genetikai módosítással célba vett anyagokat. A Simplot önkéntes élelmiszerbiztonsági vizsgálatra nyújtotta be a burgonyát az USA Élelmiszer- és Gyógyszerhatóságához (FDA).

Image Text

A vállalat állítása szerint az Innate burgonyában sütéskor az akrilamid mennyisége 50–75%-kal kevesebb, mint a vele összehasonlítható, genetikailag nem módosított burgonyákban. Nem világos, hogy ez mekkora előny. Ez a vegyület rágcsálókban rákot okoz, és gyanítható, hogy emberben is karcinogén, bár az amerikai Nemzeti Rákkutató Intézet (National Cancer Institute) szerint a tudósok nem tudják biztosan, hogy az élelmiszerekben tipikusan előforduló akrilamid-mennyiség ártalmas-e az emberi egészségre.

Gregory Jaffe, a „Tudomány a Közérdekért” Központ (Center for Science in the Public Interest), egy táplálkozási kérdésekkel foglalkozó fogyasztóvédelmi szervezet biotechnológiai projektigazgatója mégis üdvözölte az engedélyezést. „Nyilvánvalóan támogatjuk azokat a törekvéseket, amelyek célja a fogyasztók akrilamid-expozíciójának csökkentése, és ha ez a termék hozzájárul ehhez a törekvéshez, akkor szerintem hasznos” – mondta.

Tavaly az FDA útmutató-tervezetet tett közzé, amelyben tanácsokat ad az élelmiszeriparnak, hogyan csökkentse az akrilamid szintjét, ez az anyag ugyanis egyes sütőipari termékekben, a kávéban és egyéb élelmiszerekben is előfordul. Ez az útmutató számos olyan intézkedést felsorol, amely a burgonya termesztése, kezelése és főzése során megtehető. Valószínűleg számos élelmiszeripari vállalat már lépéseket tett az élelmiszerekben lévő akrilamid mennyiségének csökkentésére, és lehet, hogy nincs is már szükségük a genetikailag módosított burgonyára.

Még legalább néhány évig csupán akadémikus kérdés marad, hogy a McDonald’s vállalat, amely nem válaszolt a hozzá intézett kérdésekre, felhasználja-e az új burgonyafajtát. A Simplot arra számít, hogy jövőre az Egyesült Államokban burgonyatermesztésre használt több mint 400 ezer hektárból legfeljebb ezer lesz Innate burgonyával bevetve, ami messze nem elegendő a gyorséttermek kiszolgálására. Ehelyett a vállalat inkább bevásárlóközpontoknak, élelmiszerellátó vállalatoknak és burgonyaszirom-gyártóknak fogja eladni az új fajtát, ahogy Doug Cole, a Simplot egyik szóvivője elmondta.

A burgonyatermesztőket képviselő Nemzeti Burgonyatanács (USA National Potato Council) üdvözölte az engedélyezést, ha fenntartásokkal is. John Keeling, a kereskedelmi csoport vezérigazgatója szerint a termesztők akarják az új technológiát. A mezőgazdasági minisztérium felé tett megjegyzésekben azonban a csoport kifejezte aggodalmát amiatt, hogy az export sérülhet, ha a genetikailag módosított fajták véletlenül belekerülnek olyan országokba irányuló szállítmányokba, amelyek nem engedélyezik ezt a fajtát. Például Kína nemrég visszafordított olyan kukoricaszállítmányokat, amelyek kis mennyiségben tartalmaztak egy Syngenta által kifejlesztett, genetikailag módosított fajtát, amelynek importja Kínában nincs engedélyezve. Néhány kukoricatermesztő és exportőr perben követelte vesztesége megtérítését a Syngentától. Cole úr szerint a termesztőknek – legalábbis egyelőre – el kell különíteniük a genetikailag módosított burgonyát a többi fajtától, és ügyelniük kell arra, hogy ne kerüljenek exportra. A Simplot vállalat azt tervezi, hogy kérelmet nyújt be az új burgonyafajta engedélyezésére először Kanadában, Mexikóban és Japánban, majd Ázsia más részein is.

Image Text

Ennek a cikknek az egyik változata 2014. november 8-án jelenik meg nyomtatásban a new yorki kiadás B1 oldalán, a következő főcímmel: „Új burgonya, cikis burgonya”.

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés